Koleżanki i Koledzy
W najbliższym czasie czeka nas kilka fajnych przedsięwzięć, w których warto wziąć udział.
Zapraszamy też wszystkich do pomocy w organizacji.
 
Bardzo ważne jest też zgłaszanie chęci udziału w wyznaczonych terminach,
co ułatwi Zarządowi sprawne przygotowanie i organizację spotkań łowieckich.
 
Zapraszamy więc na:
 
1. W związku ze wspaniałą zimową aurą zapraszamy w dniu 10.12.2023 r. na kulig rodzinny (bez ograniczenia wieku).
Spotykamy się o godz. 9.45. Ubieramy się ciepło, zabieramy ze sobą sanki oraz kaski narciarskie lub rowerowe jeśli mamy (dla dzieci).
Po kuligu planujemy piknik rodzinny przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i niespodzianką dla dzieci.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie udziału do Sekretarza Koła do dnia 06.12.2023 (środa).
 
2. Zgodnie z harmonogramem polowań w dniu 16.12.2023 r. o godz. 8.00 rozpoczynamy Polowanie Retro.
Poniżej zamieszczamy regulamin polowania.
 
 
Wszystkich chętnych do udziału w polowaniu proszę o zgłaszanie chęci udziału do dnia 09.12.2023 r. do Prezesa Koła.
 
3. Zgodnie z harmonogramem polowań w dniu 23.12.2023 r. o godz. 8.00 rozpoczynamy Polowanie Wigilijne.
Wszystkich chętnych do udziału w polowaniu proszę o zgłaszanie chęci udziału do dnia 17.12.2023 r. do Prezesa Koła.
 
4. Zgodnie z harmonogramem polowań w dniu13.01.2024 r. o godz. 8.00 rozpoczynamy Polowanie Dian i Seniorów.
Wszystkich chętnych do udziału w polowaniu oraz do pomocy w organizacji
proszę o zgłaszanie chęci udziału do dnia 31.12.2023 r. do Prezesa Koła.
 
 
Zapraszamy wszystkich do udziału w powyższych przedsięwzięciach.
Darz Bór 
Prezes Zarządu Koła
Koleżanki i Koledzy
 
Jak co roku nasze koło przystąpiło do akcji ,,Szlachetna paczka".
 
Chcieli byśmy wesprzeć rodzinę potrzebującą, z bliskiej nam społeczności powiatu kętrzyńskiego.
 
Wszystkich chętnych do wsparcia naszej akcji prosimy o dobrowolne wpłaty na konto koła z dopiskiem (ważne) ,,Szlachetna paczka".
 
Poniżej podajemy link do opisu rodziny potrzebującej:
 
 
nr konta koła
PKO BP nr konta: 21 1020 3639 0000 8602 0002 1451
z dopiskiem ,,Szlachetna paczka"
 
Akcja trwa do 10 grudnia
 
Prosimy o wsparcie 
Zarząd Koła
 
Szlachetna_paczka.png
 
 
 

 

K O M U N I K A T Y

 

1. Zmiana kryteriów odstrzału jeleni byków:

 

https://olsztyn.pzlow.pl/zmiana-kryteriow-odstrzalu-bykow-jelenia-szlachetnego/

 

 

W związku z niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku jeleni byków odstrzelonych w ostatnich sezonach oraz wnioskami Komisji Hodowli Zwierzyny

oraz Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Trofeów Łowieckich, po konsultacji z RDLP w Olsztynie

Zarząd Okręgowy w dniu 18.08.br. podjął uchwałę w sprawie zmiany kryteriów odstrzału byków jelenia szlachetnego.

Zmiana dotyczy kryteriów odstrzału byków w 6-10 roku życia oraz długości odrostków uznawanych za odnogi według kryteriów selekcji.

 

Aktualnie obowiązujące kryteria oraz ustalenia dodatkowe zamieszczamy poniżej. Wprowadzone zmiany zaznaczono wytłuszczonym drukiem i zielonym kolorem tła.

 

Prawidłowość odstrzału byków niekoronnych i jednostronie koronnych bez względu na ilość odnóg w wieńcu nie budzi wątpliwości.

Dla ułatwienia interpretacji wprowadzonych kryteriów odstrzału byków o wieńcach obustronnie koronnych w 6-10 roku życia podajemy poniższe przykłady:

– 10-ak regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach – odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, nadoczniak, opierak, korona z 3 odnóg; 2-tyka oczniak, opierak, korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach– odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach – odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, opierak, korona z 4 odnóg, 2 tyka oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 7 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 4 odnóg, łącznie 8 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”

 
 
2. Koleżanki i Koledzy
 
Zapraszamy wszystkich do udziału w Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn w dniu 27.08.2022 r.
na strzelnicy Klubu Strzeleckiego ALFA w Gałwunach z którego cały dochód przeznaczony jest na leczenie trzyletniego Jasia Korshenrich.
Zawody organizowane są przy wsparciu wszystkich kół powiatu kętrzyńskiego.
 
Zapraszamy wszystkich członków koła wraz z rodzinami
oraz sympatyków łowiectwa do udziału w zawodach.
 
 
Darz Bór
Zarząd Koła
 
 
 
 
 
Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
W dniu 23.11.2021 r. Zarząd Koła podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.:
,,Modernizacja i wyposażenie bazy edukacji ekologicznej Koła Łowieckiego Daniel w Kętrzynie"
Zgodnie z zapisami umowy planowany koszt dofinansowania w formie pożyczki wynosił 180.000,00 zł. Jednak mając na względzie własne możliwości finansowe po przeliczeniu potrzeb finansowych niezbędnych do zakończenia zadania, ostatecznie koszt kwalifikowany zadania określono na kwotę 147.274,93 zł. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem o aneksowanie umowy i ostatecznie dofinansowanie w kwocie 118.505,78 zł.
Realizacja zadania ostatecznie obejmuje poniższe etapy realizacji projektu:
1. Montaż fotowoltaiki.
2. Prace termomodernizacyjne - ocieplenie budynku.
3. Prace wykończeniowe.
4. Wykonanie podjazdu i parkingu.
5. Zakup wyposażenia budynku.
Sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy, zostanie przedstawione do dnia 15.02.2022 r.
 
Darz Bór
Prezes Zarządu Koła
Piotr Kiziewicz

 

Koleżanki i koledzy
 
informuję, że w każdy wtorek można nieodpłatnie korzystać ze strzelnicy w m. Kętrzyńska Kępa koło Gałwun.
Klucze do strzelnicy znajdują się u Prezesa Koła.
 
Wszystkich chętnych do korzystania ze strzelnicy proszę o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy
 
 
 
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz